Become a Clan-Member Create an application to become a Clan-Member. Sun, 01 Jul 2018 10:59:00 +0000 Enjin RSS Generator https://www.goc-clan.eu/forum/m/45562182/viewforum/8490723 Application - Octavia. Fri, 29 Jun 2018 23:03:19 +0000 https://www.goc-clan.eu/forum/m/45562182/viewthread/32036239 https://www.goc-clan.eu/forum/m/45562182/viewthread/32036239 octavia. octavia. Example Application Sun, 13 May 2018 23:26:09 +0000 https://www.goc-clan.eu/forum/m/45562182/viewthread/31920421 https://www.goc-clan.eu/forum/m/45562182/viewthread/31920421 GoC GoC